Načini isporuke

Kada da očekujete pošiljku?
Sve porudžbenice se obradjuju po striktnoj rotaciji, prema datumu prispeća kod nas. Prolećni termini slanja počinju sredinom februara ili početkom marta. Sezona sadjenja kreće se od novembra do kraja marta/početka aprila. Svi termini su dati okvirno, jer zavise od odgovarajućih vremenskih uslova.

Raspoloživost sadnica ruža
Ružama je potrebno oko dve godine da se razviju. Jako je teško predvideti zahteve naših kupaca tokom tog perioda. Povremeno, neke sorte se u potpunosti rasprodaju, te zbog toga vršimo zamenu sa sličnim varijetetom, ukoliko smatramo da je zamena razumna, naravno. Ova zamena ne povlači nikakve dodatne troškove po klijenta. Mole se svi klijenti da na porudžbenici zaokruže odgovarujući odgovor ukoliko ne žele da se izvrši ovakva zamena u slučaju neraspoloživosti poručene sadnice/sadnica.

Način pakovanja
Ruže jako dobro podnose trasport. Šalju se sa potpuno očišćenim korenom, u posebnom paketu koji sadrži najlonsku kesu i eventualno nešto treseta da bi se očuvala vlažnost, ukoliko je to u skladu sa carinskom politikom zemlje u koju se šalje (zakoni nekih zemalja izričito zahtevaju da se sadnice ruža šalju potpuno očišćene od zemlje, bez dodatnih primesa). Slama i tome slično se ne koristi prilikom slanja, jer se pokazalo da to oštećuje sadnice.